Banif Investment Managers

Anif Gestão de activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, SA ( "Banif Asset Management") powstało z połączenia Banif IMO-Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, SA i Banifundos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, SA, oraz 100% udziałów Banif Investment Bank. Warto zauważyć, że fundusz był pierwszym funduszem uprawniony do zarządzania papierami wartościowymi i nieruchomościami w tym samym czasie.

Banif Asset Management oferuje specjalistyczne usługi w ramach realizacji strategii alokacji aktywów z perspektywy ryzyka / zwrotu, specjalnie zaprojektowany, aby dopasować profil ryzyka klienta, z uwzględnieniem następujących celów:

• Aby zdefiniować i wdrażać strategie alokacji aktywów z perspektywy ryzyka i powrotu, w kontekście globalizacji i internacjonalizacji rynków;

• Aby zarządzać i administrować majątkiem prywatnym i instytucjonalnym portfeli klientów w zarządzaniu uznaniowym;

• Zaprojektowanie i uruchomienie innowacyjnych produktów