Tereny inwestycyjne

Powierzchnia całkowita

 • Powierzchnia całkowita nieruchomości gruntowej wynosi 9,55 ha.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość w całości położona jest na terenie zabudowy techniczno-produkcyjnej, produkcyjnej, składów i magazynów, infrastruktury techniczno-energetycznej wraz ze źródłami wytwarzania energii elektrycznej. 

  Dodatkowe informacje:

  • maksymalna wysokość budynków do 12 m, 
  • powierzchnia zabudowy max. 60% powierzchni działki,
  • powierzchnia biologicznie czynna 20%,
  zobacz więcej

  Powierzchnia całkowita nieruchomości gruntowej wynosi 9,55 ha.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość w całości położona jest na terenie zabudowy techniczno-produkcyjnej, produkcyjnej, składów i magazynów, infrastruktury techniczno-energetycznej wraz ze źródłami wytwarzania energii elektrycznej. 

  Dodatkowe informacje:

  • maksymalna wysokość budynków do 12 m, 
  • powierzchnia zabudowy max. 60% powierzchni działki,
  • powierzchnia biologicznie czynna 20%,
 • Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 22,4086 ha.

  Stanowi ją kompleks 9 działek ewidencyjnych o regularnym kształcie, położonych w gminie Pobiedziska.

  Teren inwestycyjny jest obecnie niezabudowany. Otoczenie nieruchomości to tereny produkcyjno-usługowe.

  O atrakcyjności inwestycyjnej terenu decyduje m.in.: doskonała lokalizacja, bliskość międzynarodowych szlaków komunikacyjnych połączonych ze sobą autostradą A2, drogą ekspresową S5 oraz drogami krajowymi, otwartość władz samorządowych na inicjatywy gospodarcze.

  Możliwość zakupu dowolnej powierzchni w zależności od zapotrzebowania inwestora.

  Teren w pełni uzbrojony.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość w całości położona jest na terenie obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej.

  Wskaźniki zabudowy:

  • Minimalny współczynnik powierzchni biologicznie czynnej: 15%
  • Maksymalny współczynnik powierzchni zabudowy: 70%
  • Intensywność zabudowy: 0,05–2,1
  • Maksymalna wysokość zabudowy:
   • dla terenów 2 P/U, 4 P/U – 30 m
   • dla terenu 5 P/U – 70 m

   

  Obecnie trwają prace, polegające na zmianie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana planu ma na celu zwiększenie możliwości inwestycyjnych.

  zobacz więcej

  Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 22,4086 ha.

  Stanowi ją kompleks 9 działek ewidencyjnych o regularnym kształcie, położonych w gminie Pobiedziska.

  Teren inwestycyjny jest obecnie niezabudowany. Otoczenie nieruchomości to tereny produkcyjno-usługowe.

  O atrakcyjności inwestycyjnej terenu decyduje m.in.: doskonała lokalizacja, bliskość międzynarodowych szlaków komunikacyjnych połączonych ze sobą autostradą A2, drogą ekspresową S5 oraz drogami krajowymi, otwartość władz samorządowych na inicjatywy gospodarcze.

  Możliwość zakupu dowolnej powierzchni w zależności od zapotrzebowania inwestora.

  Teren w pełni uzbrojony.

  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość w całości położona jest na terenie obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej.

  Wskaźniki zabudowy:

  • Minimalny współczynnik powierzchni biologicznie czynnej: 15%
  • Maksymalny współczynnik powierzchni zabudowy: 70%
  • Intensywność zabudowy: 0,05–2,1
  • Maksymalna wysokość zabudowy:
   • dla terenów 2 P/U, 4 P/U – 30 m
   • dla terenu 5 P/U – 70 m

   

  Obecnie trwają prace, polegające na zmianie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana planu ma na celu zwiększenie możliwości inwestycyjnych.

 • Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 10,7881 ha.

  Obecnie teren nie jest zabudowany. Jest płaski, aktualnie użytkowany rolniczo, grunty klasy III lub niższej. 

  O atrakcyjności inwestycyjnej terenu decydują m.in. położenie geograficzne, bliskość autostrady A2, dobrze rozwinięta sieć drogowa, sąsiedztwo chłonnych rynków zbytu. 

  Teren w pełni uzbrojony.

  Nieruchomość stanowi własność jednego prywatnego podmiotu. 

  zobacz więcej

  Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 10,7881 ha.

  Obecnie teren nie jest zabudowany. Jest płaski, aktualnie użytkowany rolniczo, grunty klasy III lub niższej. 

  O atrakcyjności inwestycyjnej terenu decydują m.in. położenie geograficzne, bliskość autostrady A2, dobrze rozwinięta sieć drogowa, sąsiedztwo chłonnych rynków zbytu. 

  Teren w pełni uzbrojony.

  Nieruchomość stanowi własność jednego prywatnego podmiotu. 

 • Powierzchnia całkowita nieruchomości gruntowej wynosi 9,07 ha.

  Stanowi ją kompleks 7 działek, w większości o kształcie prostokąta, położonych przy ulicy Technologicznej w Zawierciu na terenie objętym statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

   Cały kompleks przypomina kształtem prostokąt.

  ,,1P1”- teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów:

   „7ZE” – teren zieleni

  Dodatkowe informacje:

  • różnica poziomu terenu wynosi do 2-3 m
  • poszczególne działki mają różną powierzchnię liczącą od ok.1,06 ha  do 1,37 ha
  • grunt nie jest użytkowany rolniczo

  Teren kompleksu działek posiada dostęp do następujących mediów położonych w pasie drogowym:

  • sieć kanalizacji sanitarnej (dostępna objętość 740 m3/24h),
  • sieć kanalizacji deszczowej,
  • sieć wodociągowa (dostępna objętość 2400m3/24h),
  • sieć gazociągu (wartość kaloryczna 40,370MJ/Nm3 , dostępna objętość 35,9 Nm3/h),
  • sieć energetyczna (napięcie 15 kV, dostępna moc docelowo 15MW w IV kwartale 2017),
  • sieć światłowodowa
  zobacz więcej

  Powierzchnia całkowita nieruchomości gruntowej wynosi 9,07 ha.

  Stanowi ją kompleks 7 działek, w większości o kształcie prostokąta, położonych przy ulicy Technologicznej w Zawierciu na terenie objętym statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

   Cały kompleks przypomina kształtem prostokąt.

  ,,1P1”- teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów:

   „7ZE” – teren zieleni

  Dodatkowe informacje:

  • różnica poziomu terenu wynosi do 2-3 m
  • poszczególne działki mają różną powierzchnię liczącą od ok.1,06 ha  do 1,37 ha
  • grunt nie jest użytkowany rolniczo

  Teren kompleksu działek posiada dostęp do następujących mediów położonych w pasie drogowym:

  • sieć kanalizacji sanitarnej (dostępna objętość 740 m3/24h),
  • sieć kanalizacji deszczowej,
  • sieć wodociągowa (dostępna objętość 2400m3/24h),
  • sieć gazociągu (wartość kaloryczna 40,370MJ/Nm3 , dostępna objętość 35,9 Nm3/h),
  • sieć energetyczna (napięcie 15 kV, dostępna moc docelowo 15MW w IV kwartale 2017),
  • sieć światłowodowa
 • Powierzchnia działki wynosi 126 ha, z czego 123 ha znajduje się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE).

  Nieruchomości otoczona jest terenami zielonymi, które dotychczas stanowiły użytki rolne i lasy. Obecnie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania jako tereny pod działalność produkcyjną, magazynową i usługową.

  Dodatkowe informacje:

  • max. wysokość budynku do 25 m
  • max. powierzchnia zabudowy do 75%
  • min. powierzchnia terenów zielonych od 10%
  • niektóre działki mają dostęp do bocznicy kolejowej

  Dostępne media:

  • przyłącza oddalone są od granic działki o 50 m
  • wodociąg (1200 m3 /24h)
  • gazociąg wysokiego ciśnienia
  • kanalizacja deszczowa (600 m3/24h)
  • zasilanie (8 MW / 110 kV)
  zobacz więcej

  Powierzchnia działki wynosi 126 ha, z czego 123 ha znajduje się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE).

  Nieruchomości otoczona jest terenami zielonymi, które dotychczas stanowiły użytki rolne i lasy. Obecnie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania jako tereny pod działalność produkcyjną, magazynową i usługową.

  Dodatkowe informacje:

  • max. wysokość budynku do 25 m
  • max. powierzchnia zabudowy do 75%
  • min. powierzchnia terenów zielonych od 10%
  • niektóre działki mają dostęp do bocznicy kolejowej

  Dostępne media:

  • przyłącza oddalone są od granic działki o 50 m
  • wodociąg (1200 m3 /24h)
  • gazociąg wysokiego ciśnienia
  • kanalizacja deszczowa (600 m3/24h)
  • zasilanie (8 MW / 110 kV)