Valad

Działalność Valad Europe skupia się na inwestowaniu w nieruchomości przemysłowo-usługowe w Wielkiej Brytanii i Europie.