SEGRO jest wiodącym deweloperem i zarządcą nowoczesnej powierzchni biznesowej, którą posiada w Europie. Spółka posiada status firmy Real Estate Investment Trust i jest notowana na giełdzie w Londynie. Spółka rozpoczęła swoją działalność w Europie Centralnej pod koniec 2005 roku.

SEGRO, spółka o statusie Real Estate Investment Trust (”REIT”), notowana na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych  i na Euronext Paris, jest wiodącym właścicielem, zarządcą i deweloperem nowoczesnych powierzchni magazynowych oraz produkcyjnych z portfolio wielkości 9,7 mln m2 o wartości 23,8 mld funtów. Nieruchomości firmy są strategicznie rozmieszczone na terenie Wielkiej Brytanii – w pobliżu Londynu oraz w południowo-zachodniej i środkowej Anglii, a także na terenie Europy kontynentalnej we Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Holandii oraz w Czechach.

Od ponad 100 lat SEGRO tworzy przestrzeń, która daje wyjątkowe możliwości. Firma buduje zarówno nowoczesne magazyny typu „big box”, użytkowane głównie przez regionalne, krajowe i międzynarodowe centra dystrybucyjne, jak i magazyny miejskie, zlokalizowane w pobliżu głównych aglomeracji i centrów biznesowych. SEGRO dostarcza obiekty najwyższej jakości, w których klienci mogą efektywnie rozwijać swój biznes.

Zobowiązanie do działania na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego jest integralną częścią strategii i celów SEGRO. Program „Odpowiedzialne SEGRO” koncentruje się na trzech długoterminowych priorytetach: wspieranie niskoemisyjnego rozwoju, inwestowanie w lokalne społeczności oraz rozwijanie talentów.

Swoją działalność w Europie Centralnej spółka rozpoczęła pod koniec 2005 roku. Obecnie deweloper prowadzi inwestycje w takich strategicznych lokalizacjach jak: Gliwice, Łódź, Poznań, Praga, Stryków, Tychy, Warszawa i Wrocław.