LCP Properties

LCP Properties Sp. z o.o. jest polskim oddziałem London & Cambridge Properties Ltd (LCP), jednej z największych brytyjskich firm na rynku nieruchomości i prywatnych inwestorów w Europie. Domeną są nieruchomości komercyjne. Inwestują w centra handlowe, usługowe, obiekty logistyczne i biurowe. Zarządzają nieruchomościami zatrudniając doświadczoną kadrę kierowniczą. Stawiają na współpracę i zapewnienie maksymalnych korzyści Partnerom, jednocześnie koncentrując się na wzroście wartości nieruchomości.