Górnośląski Park Przemysłowy

GPP jest firmą która od 2005r. przekształca tereny poprzemysłowe znajdujące się na granicy miast Katowice i Siemianowice Śląskie w nowoczesną strefę aktywności gospodarczej i innowacyjności zorientowaną na rozwój technologiczny zgodny z nurtem pro-środowiskowym. Prowadzone działania rewitalizacji, czyli nadania terenom zniszczonym przez przemysł nowych wartości użytkowych, realizowane są w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, którego przykładem jest budowa energooszczędnego kompleksu biurowego GPP BUSINESS PARK. W ramach prowadzonej działalności: Prowadzą wynajem nowoczesnych, energooszczędnych powierzchni biurowych w ramach kompleksu GPP Business Park, którego pierwszy budynek Goeppert-Mayer otrzymał najwyższą z możliwych ocen OUTSTANDING w ramach brytyjskiego systemu certyfikacji budynków zrównoważonych BREEAM. Koordynują zagospodarowanie ponad 50 ha terenów poprzemysłowych, które w niedalekiej przyszłości utworzą najnowocześniejszą, zrównoważoną dzielnicę Katowic „ECO-CITY”. Zarządzają nowoczesną halą, w ramach której prowadzą wynajem powierzchni biurowo - magazynowych.