Suchy Las - Nieruchomość magazynowa

Wielkopolskie, Suchy Las, 62-002, Suchy Las

Suchy Las - Nieruchomość magazynowa –  informacje ogólne

Powierzchnia działki - 3 300 m2

Powierzchnia magazynowa - 380 m2

Powierzchnia biurowa - 460 m2

Nieruchomość przemysłowa położona jest na północny zachód od Poznania w miejscowości Suchy Las.


Bliskość trasy ekspresowej S11 umożliwia szybki tranzyt do autostrady A2. Na działce o powierzchni 3 300 m2 znajduje się
budynek magazynowy z powierzchnią biurowo-socjalną, o łącznej powierzchni ok. 840 m2.

  • Uzbrojenie: energia elektryczna, woda wodociągowa, gaz sieciowy, bezodpływowy zbiornik na ścieki
  • Obiekt dostosowany do: składowania, logistyki i dystrubucji
  • Plan zagospodarowania: Teren jest objęty MPZP (teren jest objęty MPZP (Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego) i znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem P/U (zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne, magazyny i składy)
  • Forma władania: własność

 

Cena: Skontaktuj się

Napisz do nas

Napisz do nas

Suchy Las - Nieruchomość magazynowa –  informacje szczegółowe

Specyfikacja techniczna magazynu

Wymiary budynku -
Siatka słupów -
Tryskacze -
Wysokość netto -
Głębokość budynku -
Nośność posadzki -
Obciążenie ogniowe -
Liczba doków załadunkowych -
Bramy z poziomu "0" -
Bocznica kolejowa -
Suwnica -
Ogrzewanie -

Zabudowania

Powierzchnia działki 3300 m2
Powierzchnia całkowita zabudowań 840 m2
Powierzchnia magazynowa 380 m2
Powierzchnia biurowo-socjalna 460 m2
Powierzchnia produkcyjna -
Parking dla samochodów osobowych tak
Parking dla samochodów ciężarowych nie
Ogrodzenie -
Plac manewrowy -
Data oddania do użytkowania -

Magazyny na sprzedaż w regionie

Niniejsze warunki mają charakter informacyjny oraz nie stanowią oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).