Zielona Góra

Lubuskie

Zielona Góra - informacje ogólne

Powierzchnia działki wynosi 126 ha, z czego 123 ha znajduje się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE).

Nieruchomości otoczona jest terenami zielonymi, które dotychczas stanowiły użytki rolne i lasy. Obecnie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania jako tereny pod działalność produkcyjną, magazynową i usługową.

Dodatkowe informacje:

  • max. wysokość budynku do 25 m
  • max. powierzchnia zabudowy do 75%
  • min. powierzchnia terenów zielonych od 10%
  • niektóre działki mają dostęp do bocznicy kolejowej

Dostępne media:

  • przyłącza oddalone są od granic działki o 50 m
  • wodociąg (1200 m3 /24h)
  • gazociąg wysokiego ciśnienia
  • kanalizacja deszczowa (600 m3/24h)
  • zasilanie (8 MW / 110 kV)

Lokalizacja

Nieruchomość przemysłowa znajduje się w Nowym Kisielinie, w obrębie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Dostęp do nieruchomości możliwy jest poprzez drogę wojewódzką nr. 282, która prowadzi do skrzyżowania z drogą ekspresową S3.

Cena: Skontaktuj się

Napisz do nas

Napisz do nas

Zielona Góra – informacje szczegółowe

Powierzchnia całkowita 126 ha
Funkcje planistyczne Produkcyjne, Magazyny i składy, Usługi
Typ własności Publiczny
Strefa ekonomiczna tak

Niniejsze warunki mają charakter informacyjny oraz nie stanowią oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).