Zawiercie

Śląskie

Zawiercie - informacje ogólne

Powierzchnia całkowita nieruchomości gruntowej wynosi 9,07 ha.

Stanowi ją kompleks 7 działek, w większości o kształcie prostokąta, położonych przy ulicy Technologicznej w Zawierciu na terenie objętym statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 Cały kompleks przypomina kształtem prostokąt.

,,1P1”- teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów:

 „7ZE” – teren zieleni

Dodatkowe informacje:

  • różnica poziomu terenu wynosi do 2-3 m
  • poszczególne działki mają różną powierzchnię liczącą od ok.1,06 ha  do 1,37 ha
  • grunt nie jest użytkowany rolniczo

Teren kompleksu działek posiada dostęp do następujących mediów położonych w pasie drogowym:

  • sieć kanalizacji sanitarnej (dostępna objętość 740 m3/24h),
  • sieć kanalizacji deszczowej,
  • sieć wodociągowa (dostępna objętość 2400m3/24h),
  • sieć gazociągu (wartość kaloryczna 40,370MJ/Nm3 , dostępna objętość 35,9 Nm3/h),
  • sieć energetyczna (napięcie 15 kV, dostępna moc docelowo 15MW w IV kwartale 2017),
  • sieć światłowodowa

Cena: Skontaktuj się

Napisz do nas

Napisz do nas

Zawiercie – informacje szczegółowe

Powierzchnia całkowita 9 ha
Funkcje planistyczne Produkcyjne, Magazyny i składy
Typ własności Publiczny
Strefa ekonomiczna tak

Działki na sprzedaż w regionie

Niniejsze warunki mają charakter informacyjny oraz nie stanowią oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).