Poznań, Pobiedziska

Wielkopolskie

Poznań, Pobiedziska - informacje ogólne

Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 22,4086 ha.

Stanowi ją kompleks 9 działek ewidencyjnych o regularnym kształcie, położonych w gminie Pobiedziska.

Teren inwestycyjny jest obecnie niezabudowany. Otoczenie nieruchomości to tereny produkcyjno-usługowe.

O atrakcyjności inwestycyjnej terenu decyduje m.in.: doskonała lokalizacja, bliskość międzynarodowych szlaków komunikacyjnych połączonych ze sobą autostradą A2, drogą ekspresową S5 oraz drogami krajowymi, otwartość władz samorządowych na inicjatywy gospodarcze.

Możliwość zakupu dowolnej powierzchni w zależności od zapotrzebowania inwestora.

Teren w pełni uzbrojony.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość w całości położona jest na terenie obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej.

Wskaźniki zabudowy:

  • Minimalny współczynnik powierzchni biologicznie czynnej: 15%
  • Maksymalny współczynnik powierzchni zabudowy: 70%
  • Intensywność zabudowy: 0,05–2,1
  • Maksymalna wysokość zabudowy:
    • dla terenów 2 P/U, 4 P/U – 30 m
    • dla terenu 5 P/U – 70 m

 

Obecnie trwają prace, polegające na zmianie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana planu ma na celu zwiększenie możliwości inwestycyjnych.

Lokalizacja

Teren inwestycyjny położony jest w gminie Pobiedziska, w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego. Teren znajduje się przy drodze wojewódzkiej nr 194 (relacji Poznań – Gniezno), w odległości 14 km od drogi ekspresowej S5 oraz 23 km od drogi krajowej DK92.

Cena: Skontaktuj się

Napisz do nas

Napisz do nas

Poznań, Pobiedziska – informacje szczegółowe

Powierzchnia całkowita 22 ha
Funkcje planistyczne Produkcyjne, Magazyny i składy, Usługi
Typ własności Prywatny
Strefa ekonomiczna tak

Działki na sprzedaż w regionie

Niniejsze warunki mają charakter informacyjny oraz nie stanowią oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).