Mrozy

Mazowieckie

Mrozy - informacje ogólne

Powierzchnia całkowita nieruchomości gruntowej wynosi 9,55 ha.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość w całości położona jest na terenie zabudowy techniczno-produkcyjnej, produkcyjnej, składów i magazynów, infrastruktury techniczno-energetycznej wraz ze źródłami wytwarzania energii elektrycznej. 

Dodatkowe informacje:

  • maksymalna wysokość budynków do 12 m, 
  • powierzchnia zabudowy max. 60% powierzchni działki,
  • powierzchnia biologicznie czynna 20%,

Lokalizacja

Działka zlokalizowana jest w Mrozach, na wschód od Warszawy, obok planowanej autostrady A2. 

Cena: Skontaktuj się

Napisz do nas

Napisz do nas

Mrozy – informacje szczegółowe

Powierzchnia całkowita 9 ha
Funkcje planistyczne Produkcyjne, Magazyny i składy, Tereny infrastruktury technicznej
Typ własności Prywatny
Strefa ekonomiczna nie

Niniejsze warunki mają charakter informacyjny oraz nie stanowią oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).