Bielany Wrocławskie

Dolnośląskie

Bielany Wrocławskie - informacje ogólne

Powierzchnia całkowita nieruchomości gruntowej wynosi 12 ha.

Zgodnie  z obowiązującym planem podstawowymi funkcjami nieruchomości są: produkcja, sport, finanse, obsługa firm, transport, turystyka, gastronomia, kultura, handel w tym obiekty handlowe powyżej 2000 m2

Dodatkowe informacje:

  • maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej do 85%
  • maksymalna wysokość zabudowy do 24 m
  • możliwy podział działek w zależności od potrzeb

Lokalizacja

Komunikacja drogowa terenu: nieruchomość posiada połączenie drogowe z głównym Węzłem Bielańskim oraz autostradą. 

Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej tj.: woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, teletechnika oraz odprowadzanie wód powierzchniowych (kanalizacja deszczowa). 

Cena: Skontaktuj się

Napisz do nas

Napisz do nas

Bielany Wrocławskie – informacje szczegółowe

Powierzchnia całkowita 12 ha
Funkcje planistyczne Produkcyjne, Handel, Usługi, Sport i rekreacja, Tereny infrastruktury technicznej
Typ własności Prywatny
Strefa ekonomiczna nie

Działki na sprzedaż w regionie

Niniejsze warunki mają charakter informacyjny oraz nie stanowią oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).